Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym akademiasamouka.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako „Sklep Internetowy”). Właścicielem Sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych jest AKADEMIA SAMOUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olkuszu, ul. Szpitalna 42, 32-300 Olkusz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000944238, NIP: 6372215697, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej jako: “Administrator”).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: “RODO”).

Administrator Sklepu Internetowego dokłada starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych.

Cele, kategorie i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta, dokonanie zakupu) dane podane podczas rejestracji, tj. adres e-mail, imię, nazwisko, dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres, dane dotyczące płatności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu korzystania ze Sklepu w zakresie niezwiązanym z założeniem Konta lub zakupem Produktów lub Usług, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, korzystanie z wyszukiwarki Produktów, dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych Produktów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP - w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności użytkowników Sklepu Internetowego w celu udoskonalenia działania Sklepu Internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu gromadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego, dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym, czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, historii wyszukiwania w Sklepie Internetowym, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego - w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na optymalizacji działania Sklepu Internetowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa Sklepu Internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu odpowiedzi na zapytania klientów oraz rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, dane podane w formularzu kontaktowym lub treści reklamacji, skargi lub wniosku oraz inne dane podane zgodnie z pkt. 1, o ile są konieczne do udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji, skargi lub wniosku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. w celu marketingu Produktów i Usług Sklepu, dane podane przez przy utworzeniu konta oraz dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności historii zamówień, wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie Internetowym, dane logowania - w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. w celu wysyłania newsletterów lub informacji handlowych i marketingowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane kontaktowe podane podczas zapisu do newslettera lub podczas rejestracji takie jak imię, nazwisko adres email, numer telefonu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Dobrowolność

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia określonych usług przez Administratora. Niepodanie wymaganych danych osobowych może w określonych sytuacjach prowadzić do braku możliwości świadczenia usług przez Administratora. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień w Sklepie Internetowym, najpóźniej do czasu przedawnienia ew. roszczeń związanych z realizacją poszczególnych zamówień.

W przypadku obsługi zapytań, reklamacji, skarg oraz wniosków - przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, reklamacje, skargi lub wnioski, o ile nie będzie się to wiązać z powstaniem roszczeń względem Sklepu Internetowego lub klienta, nie krócej jednak niż przez 3 lata.

W przypadku newslettera oraz marketingu opartego na podstawie zgody klienta, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od czasu otrzymania ostatniej zgody (dane nieaktywne).

W przypadku pozostałych danych osobowych, w tym dotyczących osób korzystających ze Sklepu Internetowego bez rejestracji, będą one przechowywane przez okres właściwy dla monitorowania aktywności w Sklepie Internetowym nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

Kategorie odbiorców danych osobowych oraz możliwość przekazania danych poza EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora, w tym obsłudze Sklepu Internetowego,
 • podmiotom zewnętrznym obsługującym Sklep Internetowy, w tym zwłaszcza dostawcom rozwiązań informatycznych oraz ich upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, w zakresie koniecznym do zapewnienia działania Sklepu Internetowego,
 • doradcom prawnym oraz księgowym Administratora oraz ich upoważnionym pracownikom lub współpracownikom,
 • organom państwowym, w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów

Z zastrzeżeniem zachowania odpowiednich zabezpieczeń, dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku z korzystaniem przez Sklep Internetowy z usług wspomagających działanie Sklepu Internetowego do: Google LLC w Stanach Zjednoczonych oraz Meta Platforms, Inc. (dawniej Facebook, Inc.) w Stanach Zjednoczonych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

W celu realizowania działań marketingowych przez Sklep Internetowy może być stosowane profilowanie. Oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych do analizy zachowania, zainteresowań i preferencji zakupowych. Pozwala to na lepsze dostosowanie treści wyświetlanych w Sklepie Internetowym do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Nie powinno to wpływać na ochronę prywatności użytkownika.

Kontakt

Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą:

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, są zapisywane w urządzeniu końcowym (telefon, komputer, tablet) w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez “zapamiętywanie” ustawień dokonywanych przez użytkownika, ułatwienie logowania oraz tworzenie anonimowych statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.

Stosowane przez Sklep Internetowy pliki “cookies” są bezpieczne dla urządzeń końcowych.

Rodzaje plików „cookies”

Sklep Internetowy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji Sklepu Internetowego;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 • analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com, którego administratorem jest AddThis Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: http://www.addthis.com/privacy.
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514.